Karty

ŽLUTÉ KARTY:

2.KARTY- Peli

1.KARTA - Vlastík,Šedivák,Venouš